Waterstof goed voor energietransitie én economie

Waterstof is één van de grote beloftes voor een succesvolle energietransitie én de Nederlandse economie. Dat staat in het rapport van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME), die de kansen van waterstof voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart bracht.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaven de opdracht voor het rapport 'Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie'. Het werd op 9 oktober 2019 overhandigd door FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink in de nieuwste waterstofbus van VDL voor Connexion in Zuid-Holland.

Potentie waterstofsector

In haar toelichting zei Dezentjé-Hamming: "Waterstof kan niet alleen helpen onze ambitieuze klimaatdoelen te halen, maar ook een bijdrage leveren aan duurzame economische groei en het scheppen van banen. De waterstofsector moet van de overheid de aandacht en financiering krijgen die het verdient. Het heeft enorme potentie voor de Nederlandse economie en de CO2-doelstellingen."

Minister Wiebes deed de toezegging dat er naar verschillende oplossingen wordt gezocht om de ontwikkelingen op het gebied van waterstof te kunnen ondersteunen.

Steekwoorden: waterstof

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.